Grapefine.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Grapefine.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Grapefine.nl gewaarschuwd wordt over fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen wij onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling, correcties en/of veranderingen te maken op deze website en deze voorwaarden, mits tijdig aangekondigd.

Wij kunnen dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of niet rechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van onze website of van sites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.